پایه بتنی

پایه بتنی

پایه های بتنی عناصر بتونی پیش تنیده هستند که دارای مقطع ثابت هستند. آنها با استفاده از سیمهای پیش تنیده با مقاومت کششی بالا با یک سیم که در داخل عنصر تعبیه شده اند ، تولید می شوند.

تولید این عناصر با استفاده از دستگاههای پیشرفته و مواد با کیفیت تولید می شود.

پست های مربع یا مستطیل کاربردهای زیادی دارند.

 

مزایا را بخوانید +

پایه بتنی انگور

پایه های بتنی به طور گسترده ای در کشاورزی برای باغ های انگور ، تولید میوه ، محفظه حیوانات و پشتیبانی سیستم های آبیاری استفاده می شود.

 

 

امکان استفاده از آنها در بسیاری از مناطق ساخت و ساز مانند بخشهای مسکونی و کشاورزی